K.C. de Batouwe is sinds 1959 als Kynologenclub erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Het is een vereniging met ongeveer 200 leden.

Door het nog steeds toenemende hondenbestand in Nederland, is de rol van Kynologenclubs belangrijk. Er worden steeds hogere eisen aan het gedrag van de hond gesteld en over de aanschaf van een hond wordt (gelukkig) steeds vaker tevoren goed nagedacht. Een gehoorzame hond is niet alleen voor zijn baas, maar ook voor de omgeving een `must`.
Daarnaast is een (geestelijke en lichamelijke) actieve hond een gezonde hond!

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. Het opvoeden van baas en hond (z.n. verbeteren relatie baas/hond).
 2. Geïnteresseerden voor te laten lichten over rashonden en het fokken van rashonden in Nederland.
 3. Fokkers en liefhebbers van honden in de Betuwe nader tot elkaar te brengen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het geven van puppytrainingen.
 2. Het geven van gehoorzaamheidstrainingen.
 3. Het geven van behendigheidstrainingen.
 4. Het voorlichten, adviseren of mogelijk doorverwijzen van haar leden op allerlei gebied (bijv. De aanschaf van een hond).
 5. Het daartoe geven van ringtraining (momenteel via een collega vereniging).
 6. Het organiseren van andere activiteiten, zoals wandelingen, clubdagen, lezingen, het U.V.-examen en onderlinge wedstrijden.
 7. De uitgifte van een periodieke nieuwsbrief, dat niet alleen clubnieuws, maar ook andere informatie over de hond en de kynologie in het algemeen geeft.
 8. Het houden van vergaderingen, waaronder de algemene ledenvergadering.