Best lid van KC De Batouwe,

Met pijn in ons hart willen wij als bestuur en instructeurs van KC De Batouwe het volgende met u delen:

Door het teruglopend aantal leden, het onvoldoende beschikbaar zijn van vrijwilligers naast de instructeurs en het bestuur, het niet voldoende aan kunnen trekken van nieuwe betrokken instructeurs en bestuursleden, de toenemende kosten, het (al jaren) niet sluitend krijgen van de begroting zonder aan de kwaliteit van onze vereniging te tornen doet het bestuur na uitvoerig overleg met de instructeurs tijdens de komende ALV aan de leden het voorstel om KC De Batouwe op te heffen.

Vanaf de start van het derde gedeelte van het seizoen 2023/2024 (3 april aanstaande) willen wij voorstellen geen cursussen/trainingen of andere activiteiten meer aan te bieden en direct na de ALV van 27 maart 2024 (of wanneer er geen voldoende aanwezigheid/quorum is: na een tweede ALV op 3 april 2024) alle voorbereidingen te treffen om de vereniging KC De Batouwe op te heffen. Op korte termijn ontvangt iedereen van ons het voorstel op welke wijze we dit vorm willen gaan geven.

Sinds 1959 hebben heel veel mensen zich met hart en ziel ingezet om binnen KC De Batouwe trainingen te geven en activiteiten te organiseren: daar zijn wij iedereen dankbaar voor!  Helaas valt dit onder de huidige omstandigheden niet meer vol te houden en komen wij bij u met dit verdrietige voorstel.

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van 27 maart aanstaande. Vanaf 20.00 uur zijn alle leden van harte welkom in onze instructieruimte bij PV De Roskam. Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw komst aan te melden door een mail te sturen aan voorzitter@kcdeabtouwe.nl ?

Namens het bestuur en instructeurs van KC De Batouwe,
Werner van den Broek
(Voorzitter KC De Batouwe)