In de onderstaande stukken wordt omschreven hoe wij met elkaar in de vereniging omgaan. Het is fijn om te weten wat onze rechten zijn maar ook goed om te weten wat onze plichten tegen over elkaar zijn:

Statuten:
2018_05_07 Statuten-KC-De-Batouwe

Huishoudelijk reglement (wordt elk jaar tijdens de ALV aangepast):
2020_03_27 Huishoudelijk reglement KC De Batouwe
(tijdens ALV 2021 zijn er geen wijzigingen doorgevoerd)