Beste leden en donateurs van KC De Batouwe,

Zoals jullie hebben gehoord zijn de maatregelen in Nederland in verband met het coronavirus behoorlijk aangescherpt.

Jullie hebben meegekregen dat de examens gehoorzaamheiden behendigheidswedstrijden van afgelopen zaterdag niet zijn doorgegaan.

Om dezelfde redenen gaat de Algemene Leden Vergadering (ALV) van komende woensdag 18 maart in haar huidige vorm ook niet door.

In plaats van een fysiek overleg gaat de ALV op een digitale manier wel door en wel op de volgende manier:

  • De agenda van de vergadering wordt gedeeld via het ledengedeelte van onze website (Vanzelfsprekend dient u hiervoor eerst op de gebruikelijke manier in te loggen: https://www.kcdebatouwe.nl/inloggen/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.kcdebatouwe.nl%2F
  • Op deze zelfde plaats wordt de schriftelijke uitwerking van de ALV-agendapunten weergegeven
  • Voor woensdagavond 18 maart 18.00 uur kunt u als lid of donateur uw vragen en/of opmerkingen op deze schriftelijke uitwerking verzenden naar voorzitter@kcdebatouwe.nl
  • Tegenkandidaten voor de her-te-kiezen en vertrekkende bestuursleden kunnen zich melden voor 18 maart 18.00 uur via voorzitter@kcdebatouwe.nl
  • Wanneer er zich geen tegenkandidaten melden en er geen bezwaren worden geuit worden de voorstellen van het bestuur door de ALV overgenomen.
  • Het afscheid van onze vertrekkende bestuursleden Marion en Wilma en het verwelkomen van het nieuwe bestuurslid Jacomine geven we later aandacht
  • In de loop van woensdagavond worden door het bestuur schriftelijk reacties gegeven op uw vragen en/of opmerkingen. Deze reacties kunt u dan lezen via het ledengedeelte van onze website.
  • Mochten er leden zijn die niet kunnen instemmen met deze opzet dan kunnen die zich ook melden via voorzitter@kcdebatouwe.nl Het bestuur zal dan tijdens de extra bestuursvergadering van 18 maart beslissen of er dan niet alsnog, bijvoorbeeld in september, een fysieke (tweede) Algemene Leden Vergadering moet worden gehouden.

De bovengenoemde informatie wordt gedeeld via Facebook, onze website en via mail (van bij ons geregistreerde leden van de vereniging).

Op dit moment overleggen wij of de start van het derde seizoensgedeelte van 2019/2020 op 1 april nog doorgang kan vinden. U hoort hier snel meer over van ons bestuur via onze website en facebook.

We wensen iedereen in deze bijzondere tijden veel gezondheid en wijsheid toe!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van KC De Batouwe

Werner van den Broek
(Voorzitter KC De Batouwe)