Tarieven:

Hieronder ziet u het meest actuele overzicht van de tarieven die wij voor het lidmaatschap en cursussen rekenen. De tarieven gelden vanaf 1 september 2023 en zijn vastgestleld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 29 maart 2023.

Voor de lidmaatschap/contributie ontvangt u eens per jaar een factuur van onze penningmeester. 

De cursussen kunt u tijdens het inschrijven op deze website betalen via iDEAL.

  • Enkel Lidmaatschap: € 23,–/jaar
  • Gezinslidmaatschap: € 12,–/jaar
  • Cursus Gehoorzaamheid: € 58,–/cursus
  • Cursus Behendigheid: € 58,–/cursus
  • Losse les € 7,–
  • Fly Ball: € 26,–/cursus
  • Ringtraining: € 7,–/les
  • Kind Hond Cursus: € 30,–/cursus
  • Puppy Instap: € 30,–/cursus
  • Korting dubbele cursus (2de hond of gezinslid) € 7,– (per cursist/gezin)

Wanneer er te weinig belangstelling is behouden de instructeurs en het bestuur zich het recht voor om de bovengenoemde cursus niet te organiseren.

Wij hebben drie cursusperiodes per seizoen:
a) periode 1 loopt van september tot december.
b) periode 2 loopt van januari tot en met april.
c) periode 3 loopt van april tot en met juli.

Ons rek.nr. is ABN/AMRO iBAN NL19 ABNA 047.96.23.120