Tarieven:

Let op dat de cursus kosten voor aanvang van de cursus betaald dienen te zijn.

Voor de contributie ontvangt u eens per jaar een factuur.
De cursussen kunt u tijdens het inschrijven op deze website betalen via iDEAL.

Eenmalig inschrijfgeld als lid van de vereniging € 10,–
Contributie volwassenen € 20,– p/j
Contributie jeugdlid (t/m 18 jaar) € 10,– p/j
Contributie gezinslid € 10,– p/j
(contributie loopt van 01-sep t/m 31-aug)
Cursusgeld (11 lessen incl. examen m.u.v. puppy, puppy-instap en gehoorzame hond) € 50,–
Cursusgeld puppy instap (half seizoen) € 25,–
Losse les € 5,–
(prijzen per 01-09-2019, vastgesteld op ALV van 27 maart 2019)

Korting dubbele cursus (2de hond of gezinslid) € 5,– (per cursist/gezin)

Wij wensen u een succesvol en plezierig seizoen toe!
Bestuur en instructieteam KC De Batouwe.

Ons rek.nr. is ABN/AMRO iBAN NL19 ABNA 047.96.23.120