Tarieven:

Let op dat de cursus kosten voor aanvang van de cursus betaald dienen te zijn.

Voor de contributie ontvangt u eens per jaar een factuur.
De cursussen kunt u tijdens het inschrijven op deze website betalen via iDEAL.

Eenmalig inschrijfgeld als lid van de vereniging € 7.-
Contributie volwassenen € 17,50 p/j
Contributie jeugdlid (t/m 18 jaar) € 8,75 p/j
Contributie gezinslid € 8,75 p/j
(contributie loopt van 01-sep t/m 31-aug)
Cursusgeld (11 lessen incl. examen m.u.v. puppy, puppy-instap en gehoorzame hond) € 45.–
Cursusgeld puppy instap (half seizoen) € 22,50

Korting dubbele cursus (2de hond of gezinslid) € 5,– (per cursist/gezin)

Wij wensen u een succesvol en plezierig seizoen toe!
Bestuur en instructieteam KC De Batouwe.

Ons rek.nr. is ABN/AMRO iBAN NL19 ABNA 047.96.23.120