Tarieven:

Let op dat de cursus kosten voor aanvang van de cursus betaald dienen te zijn. 

Voor de contributie ontvangt u eens per jaar een factuur van onze penningmeester. 

De cursussen kunt u tijdens het inschrijven op deze website betalen via iDEAL.

(prijzen per 01-09-2021, vastgesteld op ALV van 8 april 2021) 

 •  Eenmalig inschrijfgeld € 10,–

   

 • Contributie volwassenen € 20,– per jaar
 • Contributie jeugdlid (t/m 18 jaar) € 10,– per jaar
 • Contributie gezinslid € 10,– per jaar
 • (contributie loopt van 01-sep t/m 31-aug)
 • Cursusgeld (11 lessen incl. examen m.u.v. puppy, puppy-instap en gehoorzame hond) € 51,50
 • Cursusgeld puppy instap (half seizoen) € 26,–
 • Cursusgeld kind/hond € 26,–
 • Cursusgeld flyball € 23,–
 • Losse les € 5,50
 • Korting dubbele cursus (2de hond of gezinslid) € 5,– (per cursist/gezin)

 Ons rek.nr. is ABN/AMRO iBAN NL19 ABNA 047.96.23.120