LET OP!! Er vindt een wijziging plaats in de trainingsdata van de cursus van september. Er wordt alleen maar op woensdagavond les gegeven. Degenen, die zich voor deze dagen hadden aangemeld, krijgen hierover nog een mail.

Het bestuur