Beste leden van de KC,

Donderdag 10 november aanstaande heeft ons bestuur weer een overleg. Hieronder staat de agenda weergegeven. Heeft u vragen en/of opmerkingen laat het vooral weten via: voorzitter@kcdebatouwe.nl

KC de Batouwe bestuursvergadering 

agenda 10 november 2022 

Datum : Donderdag 10 november om 19.30 uur 
Locatie : Bij Werner, Wadenoijen
Genodigden : Anja Bajema, Bert van der Mooren, Werner van den Broek en Jacomine Verhoef 
 1. Opening, vaststelling agenda 
 2. Mededelingen, ingekomen stukken, aangedragen onderwerpen; 
  1.  …
  1. Verslag vorige vergadering d.d. 14 september 2022
 3. Instructeurs
 4. De Roskam
  Er komt een nieuw contract ivm inflatie, dit heeft mogelijke financiele consequenties voor onze lidmaatschapsgelden.
 5. Website / Facebook 
 6. Financiën / ledenadministratie;
 7. Actiepuntenlijstje doornemen 
 8. Rondvraag 
 9. Sluiting (na bespreking datum en plaats volgende twee vergaderingen): 
 10. Volgende vergadering;
 11. Volgende vergadering: