Beste leden,

Op 28 september starten we weer met trainen, in voorbereiding daarop heeft het bestuur een overleg op 14 september. Zoals afgesproken tijdens onze laatste Algemene Leden Vergadering, delen wij de agenda met jullie:

KC de Batouwe bestuursvergadering
agenda 14 september 2022

Datum : Woensdag 14 september 2022 om 19.30 uur
Locatie : Bij Jacomine
Genodigden : Anja Bajema, Bert van der Mooren, Werner van den Broek en Jacomine Verhoef

 1. Opening, vaststelling agenda
  · Mededelingen, ingekomen stukken, aangedragen onderwerpen;
  · A. tegemoetkoming voor cursisten voor de vele gemiste lessen vorige periode
  · B. vele afzeggingen lopende/oud cursisten
  · C. vergoeding om bijscholing te volgen
  · D. certificaat voor de instructeurscursus
  · Verslag vorige vergadering d.d. 24 maart 2022
 2. Instructeurs / opleidingen / motivatie instructeurs/bestuur
 3. De Roskam
 4. Website / Facebook
 5. Financiën / ledenadministratie;
 6. Actiepuntenlijstje doornemen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting (na bespreking datum en plaats volgende twee vergaderingen):
  · Volgende vergadering;
  · Volgende vergadering:

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben: stuur een mail naar secretaris@kcdebatouwe.nl