De op de ALV genomen besluiten zijn gepubliceerd in het besloten ledengedeelte van deze website.