Activiteiten / Kalender

5/6 januari 2021: We starten weer met de trainingen. Alle leden hebben de jaarplanning al weer ontvangen. Bij de start houden we rekening met de dan geldende Corona-maatregelen. ===> UITGESTELDĀ  NAAR 26/27 januari 2021 ===> UITGESTELD NAAR 10 FEBRUARI 2021 šŸ™ ===> UITGESTELD NAAR 23 MAART 2021 (NU GAAN WE ECHT STARTEN!)

8 April 2021: Algemene Leden Vergadering. Zoals elk jaar houden we deze vergadering waar het bestuur u bijpraat over het afgelopen jaar en verteld wat de plannen zijn voor het lopende jaar. Net als in 2020 zal de ALV van 2021 ook schriftelijk en digitaal plaats vinden.
U kunt tot 8 april 2021 18.00 uur uw vragen, op- of aanmerkingen mailen naar: voorzitter@kcdebatouwe.nl

29 mei 2021: Dag van de Hond. Door de Raad van Beheer is bekend gemaakt dat er, na 2020, ook in 2021 geen activiteiten zullen zijn in het kader van de Dag van de Hond.

Meer info hierover in de nieuwsbrieven, Facebook pagina en hier op de website. Hou deze media in de gaten.