Beste leden en donateurs van KC De Batouwe,

Vorig jaar zaten we er door de Corona heel anders bij. Inmiddels zijn we weer volop aan het trainen en is het fijn om te zien dat iedereen weer lekker met de honden bezig is.

Het bestuur heeft besloten om de Algemene Leden Vergadering 2022 (ALV 2022) nog 1 keer digitaal/schriftelijk te houden, ijs en weder dienende is de ALV volgend jaar weer als vanouds in De Roskam.

Hoe gaat onze digitale ALV nu in zijn werk?:

  • De agenda van de vergadering wordt gedeeld via het ledengedeelte van onze website vanaf zondag 10 april 2022 (Vanzelfsprekend dient u hiervoor eerst op de gebruikelijke manier in te loggen: https://www.kcdebatouwe.nl/inloggen/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.kcdebatouwe.nl%2F
  • Op dezelfde plaats wordt de schriftelijke uitwerking van de ALV-agendapunten gepubliceerd.
  • Vóór woensdagavond 20 april 18.00 uur kunt u als lid of donateur uw vragen en/of opmerkingen op deze schriftelijke uitwerking verzenden naar voorzitter@kcdebatouwe.nl
  • Tegenkandidaten voor de her-te-kiezen bestuursleden (de functie van penningmeester) kunnen zich melden vóór 20 april 18.00 uur via voorzitter@kcdebatouwe.nl
  • Wanneer er zich geen tegenkandidaten melden en er geen bezwaren worden geuit worden de voorstellen van het bestuur door de ALV overgenomen.
  • In de loop van woensdagavond worden door het bestuur schriftelijke reacties gegeven op uw vragen en/of opmerkingen. Deze reacties kunt u dan ook weer lezen via het ledengedeelte van onze website. Als de inbreng aanleiding geeft tot het aanpassen van de stukken of gevolgen heeft voor besluitvorming dan zal dit opnieuw aan alle leden kenbaar worden gemaakt.
  • Mochten er leden zijn die niet kunnen instemmen met deze opzet dan kunnen die zich ook melden via voorzitter@kcdebatouwe.nl
    Het bestuur zal dan tijdens de extra bestuursvergadering van woensdag 20 april beslissen of er dan niet alsnog, bijvoorbeeld in het najaar, een fysieke (tweede) Algemene Leden Vergadering moet worden gehouden.

De bovengenoemde informatie wordt gedeeld via Facebook, onze website en via mail (van bij ons geregistreerde leden van de vereniging).

Namens het bestuur van KC De Batouwe

Met vriendelijke groet,

Werner van den Broek

(Voorzitter)

KC De Batouwe

www.facebook.com/kcdebatouwe